Privacy

Privacy beleid 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening.

Uw gegevens zijn veilig en worden nooit aan derden verkocht.

Inhoud

 1. Contactgegevens
 2. Persoonsgegevens 
 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag  worden persoonsgegevens verwerkt
 4. Geautomatiseerde besluitvorming
 5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
 6. Delen van persoonsgegevens met derden
 7. Cookies of vergelijkbare technieken
 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 9. Privacy en toezicht 
 10. Hoe persoonsgegevens beveiligd
 11. Contactgegevens
 12. Wijzigingen privacy beleid

1. Contactgegevens

Zwaanzinnig Natuurlijk!

Koningin Wilhelminaweg 56

5301 GK  Zaltbommel

https://zwaanzinnig-natuurlijk.myshopify.com

2. Persoonsgegevens 

De website verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan haar verstrekt middels het plaatsen van een bestelling.

 

 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

- Het afhandelen van uw bestelling;
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder (voor de toekomst);
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een bestelling uit te
       kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om bestellingen aan u te verzenden c.q. af te leveren;

- Ip adres om misbruik bij betaling te herkennen;

- Persoonsgegevens waartoe wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld een belastingaangifte.

Wij verwerken uw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen. Wij gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Myshopify:

Myshopify is een website platform en handelt als de hoofdbasis van alle geautomatiseerde systemen. Wij hebben hiervoor alle opgenoemde systemen gekoppeld aan het Myshopify platform zodat de verwerking van persoonsgegevens soepeler verloopt.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Myshopify.

Myshopify zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt standaard gebruik gemaakt van een SSL-verbinding.

Mollie B.V. 

Mollie B.V. is een betalingsplatform van voor betalingen vanuit de website, denk hierbij aan Ideal. Als u een order heeft geplaatst en u deze wilt betalen mag u kiezen uit bepaalde betalingsmogelijkheden. Mollie B.V. laat u dan een venster zien zoals u gewend bent om te kunnen betalen met bijv. Ideal. De website van een zogenaamde payment processor is een beveiligde verbinding. Uw betaalgegevens worden niet doorgegeven aan onze servers en worden dan dus ook niet opgeslagen. Wanneer de betaling is voltooid , krijgt u hiervan een bericht van het Myshopify platform via Zwaanzinnig Natuurlijk! Mollie B.V. en alle aangesloten transactie bedrijven zijn beveiligd wat duidelijk geworden is in hun vernieuwde privacy wetgeving. Hiervoor moeten we u doorsturen naar www.mollie.com . Deze koppeling maakt gebruik van een beveiligde link en hierdoor zullen uw gegevens niet buiten deze link komen.

Webwinkelkeur:

Webwinkelkeur is een platform dat reviews voor ons verzameld. Als u een bestelling plaatst delen wij uw naam en emailadres met Webwinkelkeur. Zij sturen u dan een uitnodiging om ons te beoordelen. Ze gebruiken deze gegevens enkel met doel om u uit te nodigen om een recensie te schrijven. Ze hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

PayPal:

PayPal is een online bankrekening die u kan openen om binnenlandse en buitenlands betalingen te doen. PayPal bied u de optie om met een zgn. online bankrekening (die gelinkt is met uw eigen bankrekening) uw aankoop te betalen. Hierbij neemt het Myshopify platform uw gegevens over voor de verwerking van uw order. PayPal biedt u deze betaalmethode aan in een beveiligde link net als Mollie B.V. Als dit geen beveiligde link is, annuleert u de aankoop direct en neemt u gelijk contact met ons of PayPal op (www.paypal.com).Uw gegevens zijn veilig in deze betaallink en zullen niet buiten de link terechtkomen.

 

PostNL:

PostNL is verantwoordelijk voor het verzenden van uw aankoop. Als uw betaling is verwerkt, dan wordt uw aankoop in orde gemaakt en naar het dichtstbijzijnde PostNL afleverpunt gebracht. PostNL heeft uw gegevens nodig voor het verzenden van uw aankoop. De gegevens die ze overnemen zijn uw adres en aanvullende gegevens die u hebt opgegeven. Dit is ten alle tijden te veranderen mocht u per ongeluk een verkeerd adres hebben ingevuld. PostNL is goed beveiligd, voor hun privacy policy moeten wij u doorsturen naar hun website. 

Facebook:

Facebook is een online social media website wat u vele opties bied om verbonden te zijn met cyberspace en iedereen met een profiel en/of pagina. Wij  gebruiken een bedrijfspagina op Facebook voor commerciële doeleinden. De gegevens die er worden gebruikt zijn uw opgegeven gegevens vanuit u zelf of met toestemming van uw Facebookprofiel. Wij gebruiken voor bijvoorbeeld winacties gegevens om met u in contact te komen zodra u heeft gewonnen. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Voor elke winactie worden er voorwaarden gemaakt. U dient deze te accepteren voor uw veiligheid als u mee wilt doen. Los van andere volgers heeft niemand toegang tot uw gegevens als u toestemming geeft dat wij deze mogen gebruiken.

Instagram:

Instagram is een social media website die voornamelijk foto’s en video’s gebruikt om te laten zien aan volgers en/of de rest van de wereld door middel van profielen. Instagram is een onderdeel van Facebook en is ook gelinkt voor posts aan Facebook. Instagram wordt net zoals Facebook gebruikt voor commerciële doeleinden. Dit doen wij doormiddel van advertenties en posts. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij Facebook

 5. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij de factureren met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de verplichte termijn loopt (7 jaar) bewaren. Heeft u zich eventueel aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan blijven deze gegevens bewaard totdat u zich zelf weer afmeldt voor de nieuwsbrief.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij hebben google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere googlediensten. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierop: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid door Zwaanzinnig Natuurlijk! Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw geldig identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

 9.Privacy en toezicht 

Wij wijzen u op de mogelijkheid dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe persoonsgegevens beveiligd

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kortom, wij als onze providers stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens veilig te hebben en te houden! 

ICT maatregelen:

-Servers en apparaten van ons zijn uitgerust met een actuele beveiligings-software zoals een virusscanner.

-We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https//' en het hangslotje.

-Wij voeren een wachtwoord beleid.

-Regelmatige back-up van gegevens.

11 Contactgegevens

Heeft u vragen over onze Privacy policy? Neem gerust contact met ons op!

E-mail: zwaanzinnignatuurlijk@gmail.com .

Telefoon:  0031-(0)612877714: maandag t/m zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

12 Wijzigingen in het privacy beleid

Zwaanzinnig Natuurlijk! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid.